Belépés menete

Kérjük belépési szándékát az online belépési felületen keresztül jelezze felénk! A felvételi folyamatot követően a tagdíjat szintén az online felüelten keresztül tudja majd rendezni, amit kérünk minél hamarabb tegyen meg!

További információk a tagságról

Teljes jogú tagság

Az Egyesületbe való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes. A tagokról az Elnökség a belépési nyilatkozatok alapján nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

Az Egyesület rendes tagja (továbbiakban: tagja) lehet minden magyar és nem magyar állampolgárságú természetes személy, aki a Kar, illetve a jogelőd Ybl Miklós Műszaki Főiskola tűzvédelmi mérnöki szakán szerzett diplomát, vagy bármely más magyar vagy külföldi műszaki felsőoktatási intézményben szerzett mérnöki oklevéllel (diplomával) rendelkezik – feltéve, hogy az Egyesület jelen alapszabályát elfogadja, kötelezettséget vállal az egyesületi célok elérése érdekében történő közreműködésben, és fizeti a tagdíjat.

Az Egyesület alapítói tagjain kívül további tagok felvételéhez az Egyesület két tagjának szóbeli ajánlása szükséges, kivéve, ha a tagjelölt:

  • a Karon (jogelődjén) dolgozott vagy dolgozik,
  • illetve 2 éve az Egyesület pártoló tagjaként az Egyesület munkájában részt vesz, és megfelel jelen alapszabályban foglalt követelményeknek
Pártoló tagság

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely adományaival, pénzbeli hozzájárulásával vagy bármely más módon segíti az Egyesület munkáját, de rendes tagként abban részt venni nem kíván. Az Egyesület pártoló tagja szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható és nem választhat.

Tiszteletbeli tagok

Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választható, illetve felkérhető az a magyar és nem magyar állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy az Egyesület kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. Az Egyesület tiszteletbeli tagja szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható és nem választhat.