Évek óta nagy az érdeklődés a Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok előadásai iránt, melyet már tizenegyedik alkalommal szervezett meg 2022. szeptember 7-8-án a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Szakcsoportja, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tűzmegelőzési Bizottsága, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács és a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete. A konferencia témáinak kiválasztásakor és az előadások összeállításakor a szervezők minden évben kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a hétköznapi életben előforduló, aktuális kérdésköröket érintsenek. A kétnapos, gyakorlatias megközelítésű konferencián mintegy 500 szakember vett részt a helyszínen - korlátozott létszámban - valamint az online térben.

20220907-lakitelek1.JPG

A konferenciát a rendezvény levezető elnöke, Gyapjas János tűzoltó ezredes, megyei igazgatóhelyettes nyitotta meg. Ezt követően Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, majd dr. Bognár Balázs PhD tűzoltó dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnöke (online), Decsi György, a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke, és Huszár Tibor tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója tartotta meg köszöntő beszédét.

A szakmai előadások Decsi György tűzvédelmi vezető tervező és Rajkai Ferenc építményvillamossági vezető tervező integrált előadásával kezdődtek, amelyben a villamos és a tűzvédelmi tervező szemszögéből közelítették meg az épületvillamosság témakörét. Az előadók kifejtették a tervezések, projektek születését, a tűzvédelmi koncepció definícióját, a társtervezőkkel való együttműködés fontosságát és kiemelték, hogy a tűzvédelmi tervezés ma már nem magányos műfaj, a szakági együttműködés az alapja a tűzvédelmi koncepció megvalósulásának. Kiemelték, hogy 3×250 A teljesítmény felett külön helyiség szükséges, ami az építészetet is befolyásolja, valamint hogy már az engedélyezési fázisban szükséges a robbanásvédelmi adatszolgáltatás.

Ezt követően a villámvédelem létesítésének néhány tűzvédelmi szempontját összegezte Kruppa Attila, műszaki szaktanácsadó. Kiemelte, hogy az anyagok viselkedésének szempontjából a villám egészen más, mint a tűz: mert nagyon rövid idő alatt nagyon nagymértékű energiaátadás történik. A szakember praktikusan összefoglalta, hogy mely területeken hogyan tudunk beleavatkozni a villámvédelmi helyzetbe, hol jelennek meg tűzvédelmi szempontok a villámvédelem létesítésében, és kitért a védelmi intézkedés szükségességének meghatározására (kockázatelemzés), valamit a védelmi rendszer kialakításának módjára is. Ebben előremutató megközelítés volt, hogy a villámvédelemnek nem kell feltétlenül „csúnyának” lenni az épületek tetején, hiszen az eltérő rendszer elemeknek más a feladata, így a kialakításuk is lehet más.

Dr. Takács Lajos PhD Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozat  elnök és Farkas Flóra Anna okleveles tűzvédelmi tervezési szakmérnök közös előadásában a Li-ion akkumulátorok tűzvédelmével kapcsolatos kutatási tapasztalatokról hallhattak a résztvevők. Ismertették az elektromos járművekre vonatkozó háttér és alapadatokat, az elektromos járművek tűzeseti példáit, kiváltó okait, valamint a mérnöki módszerek alkalmazása mellett szükséges tűzvédelmi tervezési elveket, intézkedéseket és hangsúlyozták a töltőhelyek gondos kijelölésének fontosságát.

Veresné Rauscher Judit, a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesület elnöke a Li-ion akkumulátorok tüzét speciális tűzként (thermal runaway) jellemezte, mely egy összetett jelenség. Fontos beszélni róla, hogy mi okozhatja ezeket a tüzeket, hogyan lehet megelőzni és milyen oltási lehetőségek (ESS energiatároló rendszerek) vannak. Ezzel kapcsolatosan külföldi kitekintés keretében ismertetett tűzeseteket és beszámolt átfogó kutatásokról és azok eredményeiről.

Erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának gyakorlati tapasztalatait Veres Zsolt CSCSMKH Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság igazgatója osztotta meg a résztvevőkkel. Részletezte a szabályozókat a munkahelyre vonatkozó előírások, az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok, valamint a villamos biztonsági felülvizsgálatok tekintetében és kitért a leggyakoribb és a legelképesztőbb hiányosságokra. Fontos megemlítenünk, hogy már nem létezik külön-külön érintésvédelmi és erősáramú szabványossági vizsgálat, hanem összevontan villamos biztonsági felülvizsgálatról kell beszélni (és ennek kell az iratokon is szerepelni!).

Krepuska András István okleveles biztonságtechnikai mérnök előadása fogalmak meghatározásával kezdődött: mi a robbanás, mi előzi meg a robbanást, hiszen az előadás témája robbanásveszélyes környezetben vizsgálta az épületvillamossági rendszerek gyakorlati megvalósítását. A robbanás biztonságtechnika alapelve, hogy el kell kerülni a robbanásveszélyes tér létrejöttét, melyre több szakmai módszert is felsorolt a szakember. Részletesen ismertetett két kiemelt kockázati helyzetet valós káresetek bemutatásával. Az egyik esetben, egy gyárban targonca akkumulátor töltőpont, a másik esetben pedig egy nyomdában oldószeres rongytároló okozott problémát. Kiemelte, hogy a robbanásvédelmi tervezés során mindig fontos a költségelemzések készítése és bemutatott egy adattábla / tanusítás elemzést is.

Villamos berendezések hibáiról, valamint ezekből keletkezett tűzesetekről és tragikus kimenetelű balesetekről és azok szakértői vizsgálatainak eredményeiről beszélt Prof. Dr. Kováts László Dezső okl. villamosmérnök, szakértő. Ezt követően Király András tűzvizsgálati szakértő előadásában az épületvillamossági rendszerekkel kapcsolatos tűzeseti esettanulmányokat ismertetett, valamint megelőzési javaslatokat tárt az érdeklődők elé.

Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság szemszögéből közelítette meg az épületvillamossági rendszerek témakörét Gyapjas János tűzoltó ezredes. A nap záró előadásában az ESFR sprinklerek és az építészeti tűzvédelmi tervezés összefüggései ismertette Hajdú András tűzvédelmi tervező. Felhívta a figyelmet rá, hogy az ESFR sprinkler rendszerek speciális követelményei miatt már az épületek koncepció tervénél érdemes bevonni a rendszer tervezőjét, hogy elkerülhetőek legyenek a különböző szakági ütközések, vagy felesleges többlet munkák.

20220907-lakitelek3.JPG

A rendezvény második napja Hajdú András tűzvédelmi tervező előadásával vette kezdetét, aki a beépített tűzoltó berendezések TvMI változásait vette sorba, különös tekintettel a fokozott üzembiztonságra. Részletes és többrétű tájékoztatást adott a Li-ion akkumulátorok tűzvédelmével összefüggő projektek gyakorlati tapasztalatairól a gyártás, tárolás az oltóberendezés szempontjából Czirok Antal, a raktár és gyártócsarnokok tervezése szempontjából gyakorlati megközelítésben Balogh Richárd, Mackó Lívia és Urbán Éva.

Tűzjelző rendszerek vezérléseit taglalta előadásában gyakorlati példákon szemléltetve Fodor Mihály tűzvédelmi tervező. Nemzetközi kitekintés keretében adott tájékoztatást a Li-ion akkumulátorok tűzoltásával kapcsolatos nemzetközi kutatási tapasztalatokról Dr. Pántya Péter tűzoltó alezredes az NKE RTK KI Tűzvédelmi és Mentésirányítási Tanszék egyetemi docense, melyben kitért a háttér információkra, a megelőzésre, az oltási problémákra, megoldási lehetőségekre (vízköd, rászilárduló hab). Érdekességként említette, hogy az összes gyártó elmozdult az elektromos beavatkozó eszközök és járművek fejlesztése felé, így hamarosan hazánkban is megjelenhetnek ezek az eszközök.

Szalay Szilárd, üzletfejlesztési vezető beszélt a résztvevőknek a Lítiumion-akkumulátorok töltésének tűzbiztonsági felügyeletéről. Villamos tervező szemszögéből hallhattak összegzést a hő- és füstelvezetés, mint rendszerről Szalóki Tamás biztonságtechnikai mérnök tolmácsolásában. Éghető folyadékot tároló tartályok habbal oltását elemezte és szemléltette gyakorlati tapasztalatok alapján Dr. Pimper László PhD, ügyvezető-tűzoltóparancsnok. Tűzoltó habokkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról tartott részletes beszámolót Szabó Attila tűzoltó alezredes, a KOK Tűzvédelmi Kutatóintézet osztályvezetője. Molnár Attila, tűzvédelmi tervező gondosan a tartályok védelme köré építette fel a lángérzékelők alkalmazásáról tartott előadását.

A konferenciát a második nap végén Decsi György, a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozatának elnöke zárta.

 

A konferencia előadásai megtalálhatóak lesznek a Védelem Online felületén!

Összeállította: Gyapjas János és Veresné Rauscher Judit
Fotók: Bács-Kiskun MKI