Megnyitójában Nagy Katalin elnök fő törekvésként a példákon keresztüli egymástól tanulást emelte ki, ami nagy bátorságot jelent. Mindezt több nézőpontból (tervező, beruházó, hatóság, kivitelező, üzembentartó) a régi ismeretek rendszerezéséből és az újak beépítéséből, a szakmai viták vállalásából épül fel, amit a résztvevők nagy száma és az eddigi értékelések visszaigazolnak.

Lengyelfi László a védelmi alapelvekből kiindulva jogszabályelemzéssel mutatta be a kiürítés tervezés szabályozását, majd konkrét példákon bemutatta a meglévő épületek változásait és annak nyomon követését, kitérve a létszám kalkulációra, a fogyatékkal élők jelenlétére és az átmeneti védett terekre.   

Fenyvesi Zsolt a felmérés, konzultáció során a kiürítési koncepció fázisában tisztázandó és a kiürítést befolyásoló egyéb kérdéseket, a funkciótól függő feltételeket, majd a különféle épülettípusok kiürítésének fő követelményeit, valamint a tervtartalmi követelményeket vette számba.

 

Decsi György a kiürítési koncepció megalkotása, a kiürítési stratégiák konkrét épületeken való bemutatása, azok csoportosítása, valamint a kiürítési stratégiák alkalmazásának feltételei témákat tekintette át előadásában.

Nagy Katalin Lépcsőházak, szabadlépcsők kialakítása - hő-és füstelvezetése témában a hol és a hogyan (füstelvezetés, füstmentesítés – túlnyomásos, előteres túlnyomásos, természetes szellőzésű) után a természetes szellőzésű füstmentes lépcsőház két változatát (a folyamatosan nyitott és a tűz esetén automatikusan nyíló felületűt) mutatta be négy konkrét példával.

Veresné Rauscher Judit a számítógépes szimuláció lehetőségeiről a menekülők, követelmények, létszám, útvonal és haladási sebességek meghatározása után a kiürítés ellenőrzésének feladatait bemutatva felhívta a figyelmet, hogy a legfejlettebb számítógép is csak segíti, és nem helyettesíti az embert.

Szana Brigitta konkrét példák sorával számba vette a kiürítés, menekítés terv, tűzvédelmi szabályzat buktatóit a gyakorlatban, bemutatva a terv és a valóság közötti szakadékokat és megoldási javaslatait.

 

A következő napon, négy előadó a kiürítéshez szükséges utánvilágító jelek tervezési (Bernhardt Veronika) követelményeivel és megvalósításával, a dinamikus irányfény tervezésével (Sinka Iván) a kiürítési útvonal munkavédelmi követelményeivel (Zsemlye Gábor) valamint az ideiglenes létesítményekben alkalmazható tűzjelzés lehetőségeivel, tervezésével (Mohai Ágota), a riasztási hatékonyság növelésével és a hangriasztással ismerkedhettek a résztvevők.

Tíz előadás után Reiner Róbert vezette feladatmegoldással és kiscsoportos konzultációval, valamint azok megvitatásával zárult a konferencia.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a résztvevők kilenc kérdés alapján (témaválasztás, feldolgozás, előadók felkészültsége, technika, ellátás, költségek, újdonságok) írásban értékelték a konferenciát. A 4,8-as átlag osztályzat bíztató és egyben komoly felelősség a jövőre nézve!

 

Az előadásokat a konferencia archívumban lehet megtekinteni, ezen a linken keresztül:

https://www.tmke.hu/konferenciak-archivum/ix-tmke-tuzvedelmi-konferencia-2018-03-22-23