Május 4-e a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak az ünnepe, így 1991 óta Magyarországon ez a Tűzoltók Napja.

A legenda szerint Flórián (Florianus) római katonatiszt volt Noricumban, a mai Ausztria területén, aki Diocletianus császár uralkodása idején (Kr. u. 284–305) szenvedett keresztény hitéért vértanúhalált. A hitrege úgy tartja, hogy már gyermekkorában megmentett egy házat a hamuvá égéstől. Szenvedéstörténete szerint, mikor megtudta, hogy elfogtak 40 keresztényt az Enns folyó menti Laureacumban, maga is megvallotta hitét. Aquilinus bíró ítélete alapján megbotozták, majd malomkővel a nyakában belökték az Enns folyóba. Flórián földi maradványait a mítosz szerint egy sas őrizte, amíg el nem temették. Florianus lett a tűzzel dolgozók, így a cserépkályhások, fazekasok, kéményseprők, pékek, serfőzők és a tűzoltók védőszentje.

Szent Flórián tisztelete a késő középkor óta jelentős Ausztriában és a környező országokban, gyakran ábrázolják római tiszti egyenruhában, tűzoltás közben. A barokk kortól kezdve – a gyakori tűzesetekből kifolyólag – a tehetősebb polgárok házainak homlokzati szoborfülkéjében is felbukkant alakja. A 17. század végétől – az osztrák barokk hatására, majd a katolikus német telepesek bevándorlásától felerősödve – Flórián az egyik legnépszerűbb hazai szent lett. Napjához különböző népszokások kötődtek: egyes falvakban ekkor egyáltalán nem raktak tüzet, így nem sütöttek kenyeret és a kovácsok sem dolgoztak, másutt viszont ezen a napon ősi módon kellett tüzet csiholni.

2022. május 2-én rangos kitűntetéseke vehettek át az alábbi tagjaink, akiknek ezúton is gratulálunk!

"A Belügyminiszter Szent Flórián Érdemjelet adományozott
Wagner Károly tűzoltó alezredesnek, a Tűzmegelőzési Főosztály kiemelt főreferensének"

"A Belügyminiszter miniszteri emléktárgyat adományozott
Lászik Gábor tűzoltó alezredesnek, az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség osztályvezetőjének"

"A katasztrófavédelem területén, önkéntesen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Pintér Sándor a Katasztrófavédelem Önkéntes Támogatásáért Emlékérmet adományozott
Decsi Györgynek, a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat elnökének
Lengyelfi László Zoltánnak, a Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat elnökségi tagjának
Lestyán Máriának, a Magyar Tűzvédelmi Szövetség titkárának
Mészáros János Péternek, a MÉBART Műszaki és Szolgáltató Betéti Társaság tervezőmérnökének
Dr. Takács Lajos Gábornak, a Magyar Építész Kamara Tűzvédelmi Tagozat elnökének"

 

TMKE Elnöksége

 

Források: Tűzoltó szövetség - hírek; BM OKF hírek