MEGHÍVÓ

 Tisztelettel meghívjuk aTűzvédelmiMérnökök Közhasznú Egyesülete soron következő

2022. évi beszámoló és tisztújító közgyűlésére, amelyet

2022. április 28-én (csütörtökön) 16.00 órai

kezdettel tartunk a

Hotel Jogar Továbbképző Központban (8623 Balatonföldvár, Spur István u. 18.)

 

A javasolt napirend:

1)    A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság)

2)    Az Egyesület elnökségének beszámolója, határozati javaslatok előterjesztése

3)    A 2021. évi mérleg és pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése.

         - A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója, határozati javaslatok előterjesztése

4)    Az Egyesület 2022. évi munkatervének előterjesztése, elfogadása

5)    TMKE elnökségi és felügyelőbizottsági tagjainak választása

6)    Bejelentések, egyebek 

 

Felhívjuk szíves figyelmét a következőkre:

 Az alapszabály értelmében határozatképtelenség esetén fenti napirenddel újabb Közgyűlést hívunk össze (megismételt közgyűlés), amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Az esetleges megismételt Közgyűlésre a meghirdetett Közgyűlés időpontja után fél órával, azonos helyszínen

azaz 1630 órakor kerül sor.

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Budapest, 2022. március 25.