Tisztelettel meghívjuk a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete soron következő 2024. évi beszámoló közgyűlésére, amelyet 2024. március 20.-án (szerdán) 16:45 órai kezdettel tartunk a Hotel Jogar Továbbképző Központban (8623 Balatonföldvár, Spur István u. 18.)

Javasolt napirend


 

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság)
2. Az Egyesület elnökségének beszámolója
3. A 2023. évi mérleg és pénzügyi beszámolója, határozati javaslatok előterjesztése valamint a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója, határozati javaslatok előterjesztése
4. Az Egyesület 2024. évi munkatervének előterjesztése és elfogadása
5. Bejelentések, egyebek

Felhívjuk szíves figyelmét a következőkre:
Az egyesület Alapszabálya értelmében határozatképtelenség eseté fenti napirenddel újabb Közgyűlést hívunk össze (megismételt közgyűlés), amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.
Az esetleges megismételt közgyűlésre a meghirdetett Közgyűlés időpontja után fél órával, azaz a megismételt közgyűlésre azonos helyszínen 17:00 időpontban kerül sor.

A fenti napirendi pontok döntését alátámasztó segédanyagokat, alátámasztó dokumentációkat is küldeni fogjuk. Megjelenésére feltétlenül számítunk, hogy az egyesületünk további irányait együtt tudjuk meghatározni!

Budapest, 2024. február 19.

Tisztelettel:

Veresné Rauscher Judit
elnök