Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzetek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is meg lehet tenni.

Magánszemélyként az idén is dönthettek úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadótok 1%-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek. Bízunk benne, hogy idén is gondoltok Egyesületünk ilyen módon történő támogatására!

 

Név: Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete

Székhely: 1146 Budapest, Thököly út 67.

Adószám: 18176317-1-42

 

Az szja 1+1%-os felajánlásáról - függetlenül attól, hogy a 2019-es személyijövedelemadó-bevallását hogyan nyújtjátok be - a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhettek.

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
    • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
    • a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
    • ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

 

Fontos, hogy a 2021. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően rendelkeztek befizetett személyi jövedelemadótok 1+1%-áról, a rendelkezés érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem menthető ki.

Felajánlásaitokat előre is köszönjük!

TMKE Elnökség