MEGHÍVÓ

 Tisztelettel meghívjuk aTűzvédelmiMérnökök Közhasznú Egyesülete soron következő

2023. évi beszámoló és tisztújító közgyűlésére, amelyet

2023. április 19-én (szerdán) 16.00 órai

kezdettel tartunk a

Hotel Jogar Továbbképző Központban (8623 Balatonföldvár, Spur István u. 18.)

 

A javasolt napirend:

1)    A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető, jegyzőkönyv hitelesítők, szavazatszámláló bizottság)

2)    Az Egyesület elnökségének beszámolója, határozati javaslatok előterjesztése

3)    A 2022. évi mérleg és pénzügyi beszámoló, közhasznúsági jelentés ismertetése és elfogadása

         - A Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója, határozati javaslatok előterjesztése és elfogadása

4)    Az Egyesület 2023. évi munkatervének előterjesztése és elfogadása

5)    A tagdíj emelési határozati javaslat előterjesztése és elfogadása

6)    A Magyar Szabványügyi Testülethez történő csatlakozási javaslat előterjesztése és elfogadása

7)    Az Országos Tűzmegelőzési Bizottsághoz történő csatlakozási javaslat előterjesztése és elfogadása

8)    Tiszteletbeli tagok választása

9)    Az egyesület Alapszabály módosítás terveinek előterjesztse és megvitatása, elfogadása

10)   Bejelentések, egyebek

 

Felhívjuk szíves figyelmét a következőkre:

 Az alapszabály értelmében határozatképtelenség esetén fenti napirenddel újabb Közgyűlést hívunk össze (megismételt közgyűlés), amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz.

Az esetleges megismételt Közgyűlésre a meghirdetett Közgyűlés időpontja után fél órával, azonos helyszínen

azaz 1630 órakor kerül sor.

 

Megjelenésére feltétlenül számítunk, hogy egyesületünk további irányait együtt tudjuk meghatározni!

 

Budapest, 2023. március 18.